بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
صبا عبدی طراحی کنسرواتوار موسیقی کارشناسی
الهام عبداللهی علی بیک طراحی مسکن با رویکرد بهره گیری از شرایط اقلیمی کارشناسی
مشکات احمدی طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی تجربه کودک.. کارشناسی
کیمیا باقری لطف آباد طراحی اقامتگاه بوم گردی قشم کارشناسی
هیلدا باقی در سایه ی باروی ری طراحی مجموعه فرهنگی تاریخی محدوده تپه رشکان کارشناسی ارشد
الهام بهادری طراحی مجموعه ورزشی- تفریحی در محله کارخانه قند ورامین کارشناسی
زهرا فلاحت پیشه طراحی مجموعه ی پرورش اسب و سوارکاری رخش کارشناسی
ستار گنجعلی پور بازار عزیز نو کارشناسی
محمدمهدی قاضی زاده طراحی خانه معمار کارشناسی
مهدیه غلامی بارکوسرائی طراحی کنسرواتوار موسیقی تهران کارشناسی
زینب کاسه ساز طراحی خانه سالمندان کارشناسی
احمد فرهاد کوهی طراحی سینما با رویکرد پایداری در شهر کابل افغانستان کارشناسی ارشد
سیده نیکو کوچک کوثری مرکز هنرهای نو: با رویکرد هنر تعاملی و چیدمانی کارشناسی
حمیدرضا کوچکی نژاد ارم ساداتی طراحی سینماتک در تهران کارشناسی
نیلوفر معصومی طراحی سرای کهنسالی در یوسف آباد کارشناسی
نسترن مهرعلیان طراحی رصدخانه کارشناسی
پرستو مقدم فرد طراحی بنیاد معماری پایدار کارشناسی ارشد
فاطمه سادات مقیمی طراحی مجتمع مسکونی اساتید دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی
هادی محسنی طراحی مسکن برای مهاجران در بردسیر کارشناسی
محمدفرید مصلح طراحی مرکز همایش های بین الملل فرهنگستان علوم کارشناسی
کوثر موحدی پارک کودک، طاحی مجموعه فرهنگی، تفریحی کودکان کارشناسی
شقایق نظری طراحی مجموعه چند منظوره برای کودکان کار کارشناسی
فاطمه رحیمی طراحی بازار فیروزه نیشابور کارشناسی
سیده پارمیدا رضوی مدرسه موقت برای کودکان بحران دیده کارشناسی
سیده صبا رضوی زاده طراحی مهدکودک با رویکرد افزایش تعامل کودک با طبیعت کارشناسی
زهرا صالحی نجف ابادی طراحی خانه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در شهر نجف آباد کارشناسی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 5 9101608 5 04 | هرهفته (14:00 - 18:00) - ترم دوم 1401
طراحی معماری 5 9101608 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
طراحی معماری 5 9101608 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی معماری 5 9101608 5 05 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
طراحی معماری 5 9101608 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری 5 9101109 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح معماری 4 9101108 5 05 نامشخص نامشخص ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2