بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام عبداللهی علی بیک طراحی مسکن با رویکرد بهره گیری از شرایط اقلیمی کارشناسی
مشکات احمدی طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی تجربه کودک.. کارشناسی
مینا علمدار طراحی دبیرستان دخترانه (متوسطه دوم) با رویکرد تعامل با طبیعت کارشناسی
سیداحمد آل یاسین مشقستان (طراحی سرای کتابت) کارشناسی
کیمیا باقری لطف آباد طراحی اقامتگاه بوم گردی قشم کارشناسی
هیلدا باقی در سایه ی باروی ری طراحی مجموعه فرهنگی تاریخی محدوده تپه رشکان کارشناسی ارشد
الهام بهادری طراحی مجموعه ورزشی- تفریحی در محله کارخانه قند ورامین کارشناسی
زهرا فلاحت پیشه طراحی مجموعه ی پرورش اسب و سوارکاری رخش کارشناسی
ستار گنجعلی پور بازار عزیز نو کارشناسی
مهدیه هادیان رسنانی طراحی مرکز علوم و فناوری کودکان کارشناسی
محمدهادی ایزدپور نمایشگاه ایل قشقایی کارشناسی ارشد
زینب کاسه ساز طراحی خانه سالمندان کارشناسی
احمد فرهاد کوهی طراحی سینما با رویکرد پایداری در شهر کابل افغانستان کارشناسی ارشد
مریم محمددوست طراحی اقامتگاه فرهنگی در شهر خوانسار کارشناسی
محمدفرید مصلح طراحی مرکز همایش های بین الملل فرهنگستان علوم کارشناسی
کوثر موحدی پارک کودک، طاحی مجموعه فرهنگی، تفریحی کودکان کارشناسی
شقایق نظری طراحی مجموعه چند منظوره برای کودکان کار کارشناسی
فاطمه رحیمی طراحی بازار فیروزه نیشابور کارشناسی
سمیرا سلطانیان زاده طراحی فرهنگسرای منا کارشناسی
عاطفه یونسی دانشگر طراحی مسکن بهینه با رویکرد مصرف کل صفرNet Zero کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی معماری 5 9101608 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1400/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1399
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
طراحی معماری 5 9101608 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1398
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
معماری اسلامی 1 9101552 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398
طراحی معماری 5 9101608 5 05 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1397
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1397
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1397
طراحی معماری 5 9101608 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی فضاهای شهری 9101610 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1396
طراحی معماری 4 9101607 5 04 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری ارشد 3 9101539 4 03 هرهفته شنبه (09:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1396
طرح معماری 5 9101109 5 05 هرهفته یک شنبه (14:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1395
طرح معماری 4 9101108 5 05 نامشخص نامشخص ترم اول 1395
کارگاه پژوهش معماری ایران در دوره معاصر (کارگاه 3) 9101648 3 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1395
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2