بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدحسن طالبیان

محمدحسن طالبیان

محمدحسن طالبیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02166027418
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییکتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
عبدالمجید اذرشب استفاده مجدد از فضاهای فرهنگی و تاریخی با حفظ اصالت و یکپارچگی .نمونه موردی:باغ نگارستان با نگاه ویژه به عمارت کتابخانه پروین اعتصامی کارشناسی ارشد
پریسا گنج آبادی کازرون نقش خیابان در مجاورت مجموعه‏های تاریخی. مطالعه موری خیابان کریمخان و مسجد تاریخی زندیه کارشناسی ارشد
فاطمه السادات گلدانساز مرمت و احیای خانه ناجی شهر یزد با رویکرد افزایش تعاملات اجتماعی و گفتگوی مردم با هنرمندان و معماران کارشناسی ارشد
نیما کی نژاد دکتری
محمدرضا محمودی قوژدی دکتری
محمدرضا محمودی قوژدی راهبردهایی برای انتخاب و ثبت آثار فرهنگی-تاریخی و طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی دکتری
سعید مانیان سودانی ارزیابی آسیب‌پذیری بافت تاریخی شهر‌ها در مواجهه با خطرات و تهیه نقشه آسیب‌پذیری به‌منظور استفاده در پلان مدیریت بحران (نمونه مطالعاتی: خیابان لاله‌زار جنوبی تهران) کارشناسی ارشد
کاظم مختارنیا توسعه چارچوب نظری حفاظت از قنات ایرانی با رویکرد منظر فرهنگی دکتری
هانیه سادات رضایی حفاظت از میراث صنعتی با بهره گیری از اقتصاد تجربه،نمونه موردی کارخانه سیمان ری کارشناسی ارشد
ساشا ریاحی مقدم اصول و سیاستهای طبقه بندی حفاظتی میراث معماری در ایران(الگوی کاربردی برای مدیریت آثار و الویت بندی حفاظت) دکتری
پگاه صامعی یزدی بررسی فضاهای آیینی تشریفاتی در معماری دوره ساسانی (با تمرکز بر ساختارهای مرتبط با چشمه های مقدس) کارشناسی ارشد
شیدا سلطانی استفاده مجدد تطبیقی از میراث صنعتی معاصر ایران مبتنی بر توسعه اقتصاد-فرهنگی(نمونه موردی: کارخانه ارج تهران) کارشناسی ارشد
امیرعلی ستوده نیا استفاده مجدد از خانه های ارزشمند تاریخی با رویکرد توسعه فرهنگی و گردشگری نمونه پژوهشی: مجموعه خانه های خاندان پیرنیا در تهران کارشناسی ارشد
علیرضا طاهری اکردی وابستگی و وام گیری معماری هخامنشی از هنر معماری ماد کارشناسی ارشد
شیدا یزدان جو تبیین جایگاه مشارکت شهروندی در حفاظت و بازآفرینی بافت های تاریخی با تاکید بر ادراک عمومی نسبت به میراث فرهنگی؛ مطالعه موردی : محور بازار تاریخی اصفهان کارشناسی ارشد
مریم زینال پوراصل طرح حفاظت پس از سانحهی آتشسوزی در میراث جهانی با تاکید بر اصالت و یکپارچگی" (نمونه موردی: سرای دودری بازار تاریخی تبریز) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح حفاظت و باززنده سازی میراث معماری (طرح مرمت بنا)(طرح 1) 9101731 3 01 هرهفته (13:00 - 17:00) - ترم اول 1402
کارگاه حفاظت میراث شهری 9101755 1 01 هرهفته (10:00 - 11:00) - ترم اول 1402
مبانی و اصول حفاظت میراث معماری مدرن و صنعتی 9101738 2 01 هرهفته (15:00 - 17:00) - ترم دوم 1401
تاریخ و مبانی نظری حفاظت میراث معماری و شهری 9101734 2 01 هرهفته (08:00 - 10:00) - ترم دوم 1401
طرح حفاظت و باززنده سازی میراث معماری (طرح مرمت بنا)(طرح 1) 9101731 3 01 هرهفته (14:00 - 17:00) - ترم اول 1401
کارگاه 9101471 1 01 هرهفته (11:00 - 13:00) - ترم اول 1401
نظریه های حفاظت و مرمت 9101646 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
میراث فرهنگی و گردشگری 9101484 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت 9101460 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
میراث فرهنگی و گردشگری 9101484 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت 9101460 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
کارگاه پژوهش معماری ایران در پیش از اسلام(کارگاه 1) 9101638 3 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1399
طرح باززنده سازی میراث معماری (طرح 1) 9101461 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1399
تحلیل ادبیات تخصصی حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101657 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 18:00) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تاریخ و مبانی نظری حفاظت و مرمت 9101460 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
کارگاه 9101471 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
کارگاه 9101471 1 02 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1398
میراث فرهنگی و گردشگری 9101484 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
کارگاه پژوهش معماری ایران در پیش از اسلام(کارگاه 1) 9101638 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 17:00) نامشخص ترم اول 1398
علوم مرتبط با حفاظت و مرمت میراث معماری و شهری 9101635 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2