نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتری معماری

دکتری معماری


دکتری معماری

با نگاهی کوتاه به محیط اطراف خود می توان دریافت که معماری کشور ما گرفتار بیماری پیچیده ایست که مهمترین عارضه آن تنزل کیفیت و بی هویتی می باشد. برای مبارزه با این بیماری باید از جهات مختلف اقدام کرد که درین میان سهم دانشکده های معماری بسیار کلیدی است.

به منظور مبارزه با تنزل کیفیت باید در صدد ارتقای دانایی و توانایی جامعه دانشگاهی برآمد و برای مبارزه با بی هویتی باید در دانشکده های معماری کشور متحمل پرورش و رشد ارزشهای خودی گردد.

در مورد نخست چنانچه دانایی و توانایی را اعتبارا از یکدیگر مجزا کنیم دوره دکترای معماری وظیفه ی ارتقای دانایی معماری را برعهده خواهد داشت. برای ارتقای دانایی معماری گسترش و تعمیق دانش معماری و تنقیح آنها با صافی فرهنگ خودی ضرورت پیدا می کند.

دوره دکترای معماری، مجموعه ای هم آهنگ از فعالیت های علمی، آموزشی و پژوهشی در زمینه معماری(شامل طرح های عمرانی، صنعتی، تاسیسات زیربنایی و سایر پروژه ها) است که با تکیه بر مفاهیم، دیدگاه ها، روش ها، نظری، تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش، وسیله برطرف ساختن کاستی های اطلاعاتی داوطلب  و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق می باشد. هدف از ایجاد این دوره رسیدن به یک یا چند مورد از موارد زیر است:

الف)احاطه یافتن بر آثار علمی مهم در یک زمینه و گرایش خاص معماری

ب)آشنایی با روش های پیشرفته تحقیق و کوشش برای نوآوری در این زمینه

ج)دستیابی به جدیدترین مبانی علمی، تحقیقاتی و فناوری در زمینه معماری

د) نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی و کمک به پیشرفت و گسترش مرزهای دانش

ه) تسلط یافتن بر یک یا چند امر، همچون تعلیم و تحقیق و برنامه ریزی، اجرا یا هدایت و نظارت و ارزیابی، تجزیه و تحلیل و حل مسائل علمی و گشودن مشکلات علمی جامعه در یکی از زمینه های تخصصی معماری برای انجام وظیفه در نظام تحقیقاتی و آموزش عالی کشور یا وظایف مدیریتی و راهبردی در سازمان های دولتی و نهادهای برنامه ریزی کشور

و) اشاعه و تولید دانش معماری متناسب با ویژگی های فرهنگی و شرایط خاص کشور

ضرورت های دوره دکترای معماری علاوه بر تربیت نیروهای مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزشی برای تدریس دروس این رشته در موسسات آموزشی و اجرایی و تربیت و تامین پژوهشگران و مشاوران ارشد معماری برای حیطه های مختلف معماری، شامل فراهم نمودن امکان ادامه تحصیل فارغ التحصیلان دوره کارشناسی ارشد معماری و سایر رشته های مرتبط در مرحله پیشرفته تر و افزایش تخصص های مربوط به معماری در کشور می باشد.

رشته معماری در مقطع دکتری شامل دروس اصلی، دروس تخصصی ویژه و رساله به شرح زیر می باشد:

دروس اصلی              9 واحد

دروس تخصصی ویژه    9 واحد

رساله                     18 واحد