بخش های دانشکده بخش های دانشکده

گزارش نشست مشترک دانشکده معماری و دانشگاه کاسل

گزارش نشست مشترک دانشکده معماری و دانشگاه کاسل


نشست مشترک بین دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران و دانشکده معماری، برنامه‌ریزی شهری و طراحی منظر دانشگاه کاسل آلمان در روز یکشنبه 26 اردیبهشت در دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران به همت دفتر معماری زوج و با همکاری قطب علمی فناوری معماری و خانم مهندس نسیم دلکش برگزار شد. در این برنامه دکتر ایرج اعتصام، دکتر محمدتقی حریری و دکتر علی اصغر ادیبی از اساتید دانشکده معماری هنرهای زیبا و پروفسور مانفرد گروهمن (Manfred Grohmann)، موریتز رامف (Moritz Rumpf) و فیلیپ آیزنباخ (Philipp Eisenbach) از اساتید دانشگاه کاسل آلمان و دانشجویانی از هر دو دانشگاه حضور یافتند.

بخش نخست این برنامه در نگارخانه پردیس هنرهای زیبا برگزار شد و در این جلسه نمایندگانی از هر دو دانشکده در خصوص شباهت ها و تفاوت‌های فرایند طراحی در دو محیط دانشگاهی گفتگو نمودند و تجربیات آموزشی خود را به اشتراک گذاشتند. در ابتدای جلسه، دکتر ایرج اعتصام از پیشکسوتان معماری ایران به بررسی روند معماری معاصر ایران و معرفی پروژه‌های مهم این دورة تاریخی (از قاجار ناصری تا پس از انقلاب) پرداخت و در ادامه، دکتر محمدتقی رضایی حریری، استاد بازنشستة دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، تجارب خود در زمینه تدریس معماری در پردیس هنرهای زیبا را با گروه آلمانی به اشتراک گذاشت.

در این جلسه پروفسور مانفرد گروهمن رییس گروه فناوری معماری دانشگاه کاسل و از چهره‌های شاخص معماری آلمان که همکاری با دفاتر معماران مطرحی مانند زاها حدید (Zaha Hadid)، فرانک گری (Frank Gehry) و سانا (SANAA) را در سابقة خود دارد، شرحی از روند طراحی معماری در دفتر بولینگر و گروهمن (BOLLINGER+GROHMANN) ارائه کرد. وی با تشریح پرسش‌های طرح‌شده در پروژه‌های مختلف و راهکارهای طراحی‌شده برای پاسخ به آن‌ها، نشان داد که چگونه ویژگی‌های معماری پروژه‌ها می‌تواند بر شرایط اجرایی اثر بگذارد و چگونه می‌توان با طراحی راه‌حل‌های مورد نیاز هر پرسش، ماهیت معماری مورد نظر طراحان هر پروژه را در عمل محقق نمود. وی همچنین تجارب دفتر خود را در زمینة به کارگیری نرم‌افزارها، فناوری‌های نوین ساخت و فنون اجرایی مختلف، تشریح نمود.

در ادامه برنامه تعدادی از دانشجویان دانشگاه کاسل به معرفی پروژه‌های طراحی خود در این دانشگاه پرداختند و خانم پرستو پیرای نیز به نمایندگی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد گرایش تکنولوژی معماری دانشکده، تعدادی از طرح‌های برگزیدة این دانشجویان در کارگاه خانم دکتر تقی‌زاده و دکتر علی اندجی را ارائه نمودند. در ادامه برنامه گروه آلمانی از محوطه و بناهای پردیس مرکزی دانشگاه تهران با ارائة توضیحاتی از سوی نمایندگان قطب علمی فناوری معماری (آقای مهندس نادری و خانم مهندس میرزایی) بازدید نمودند.

در پایان برنامه، گروه دانشجویان و اساتید دانشگاه کاسل، به بازدید از کارگاه‌های مقطع کارشناسی معماری دانشکده هنرهای زیبا پرداختند و آقایان دکتر امیرسعید محمودی، دکتر عیسی حجت و دکتر علی‌اصغر ادیبی و تعدادی از دانشجویان، در خصوص فرایند آموزش و طراحی در کارگاه‌های معماری این دانشکده، توضیحاتی را برای بازدیدکنندگان ارائه نمودند.