درباره دانشکده درباره دانشکده

کارشناسی ارشد معماری و انرژی
کارشناسی ارشد معماری و انرژی
افزایش مصرف انرژی و استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی پدیده تغییرات آب و هوایی و تولید انواع گازهای گلخانه‌ای را به دنبال دارد. هزینه اجتماعی- فرهنگی و بهداشتی ناشی از تخریب محیط زیست، توسط گازهای گلخانه‌ای، بسیار سنگین و غیرقابل محاسبه است. از این...
آلبوم تصاویر
آلبوم تصاویر
آلبوم تصاویر دانشکده معماری