بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 67 نتیجه
از 2
 
حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی 

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدیه آب روش

مهدیه آب روش 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان احمدی

احسان احمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اصغر ادیبی

علی اصغر ادیبی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
عباسعلی ایزدی

عباسعلی ایزدی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: 66409696
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید یحیی اسلامی

سید یحیی اسلامی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
سیدغلامرضا اسلامی

سیدغلامرضا اسلامی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02166409696
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نیوشا اسمعیل پور عربی

نیوشا اسمعیل پور عربی 

استادیار
شماره تماس: 02166409696
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلامرضا اکرمی

غلامرضا اکرمی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
الهام اندرودی

الهام اندرودی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا انصاری

حمیدرضا انصاری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
سیمون آیوازیان

سیمون آیوازیان (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
کتایون تقی زاده آذری

کتایون تقی زاده آذری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
عزت اله تقی زاده قهی

عزت اله تقی زاده قهی (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی ثابت فرد

مجتبی ثابت فرد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدجواد ثقفی

محمدجواد ثقفی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 02166409696
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی چمران

مهدی چمران (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد حاتمی

جواد حاتمی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی حجت

مهدی حجت (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عیسی حجت

عیسی حجت (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
شاهین حیدری

شاهین حیدری 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
سیدحسین حسینی نورزاد

سیدحسین حسینی نورزاد 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
سعید حقیر

سعید حقیر 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
پیروز حناچی

پیروز حناچی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 
سعید خاقانی

سعید خاقانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید خاقانی

سعید خاقانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
داراب دیبا

داراب دیبا (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم درودگر

قاسم درودگر (بازنشسته)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجتبی رضازاده اردبیلی

مجتبی رضازاده اردبیلی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 309
پست الکترونیکی: 
محمدتقی رضائی حریری

محمدتقی رضائی حریری (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا زمانی

زهرا زمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

زهزا زمانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اصغر ساعدسمیعی

اصغر ساعدسمیعی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدکاظم سیفیان

محمدکاظم سیفیان (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین شیرازیون

حسین شیرازیون (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن طالبیان

محمدحسن طالبیان 

دانشیار
شماره تماس: 02166027418
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین طوسی

حسین طوسی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
پرستو عشرتی

پرستو عشرتی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
لیلا علی پور

لیلا علی پور 

استادیار
شماره تماس: 02161113480
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا عینی فر

علیرضا عینی فر 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 
افرا غریب پور

افرا غریب پور 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمدعلی فرزین

احمدعلی فرزین (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد فرضیان

محمد فرضیان (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام فلاح

الهام فلاح 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدمنصور فلامکی

محمدمنصور فلامکی (بازنشسته)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا قیابکلو

زهرا قیابکلو 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 302
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 67 نتیجه
از 2