بخش های دانشکده بخش های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 38 نتیجه
از 1
 
حمیدرضا ابراهیمی

حمیدرضا ابراهیمی 

مربی
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدیه آب روش

مهدیه آب روش 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احسان احمدی

احسان احمدی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید یحیی اسلامی

سید یحیی اسلامی 

استادیار
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
نیوشا اسمعیل پور عربی

نیوشا اسمعیل پور عربی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام اندرودی

الهام اندرودی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا انصاری

حمیدرضا انصاری 

استادیار
اتاق: 308
پست الکترونیکی: 
آمنه بختیارنصرآبادی

آمنه بختیارنصرآبادی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید پرچمی جلال

مجید پرچمی جلال 

دانشیار
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
کتایون تقی زاده آذری

کتایون تقی زاده آذری 

دانشیار
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
مجتبی ثابت فرد

مجتبی ثابت فرد 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شاهین حیدری

شاهین حیدری 

استاد
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
سیدحسین حسینی نورزاد

سیدحسین حسینی نورزاد 

استادیار
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
سعید حقیر

سعید حقیر 

دانشیار
اتاق: 305
پست الکترونیکی: 
پیروز حناچی

پیروز حناچی 

استاد
اتاق: 303
پست الکترونیکی: 
محمدحسن خادم زاده

محمدحسن خادم زاده 

استادیار
اتاق: 320
پست الکترونیکی: 
سعید خاقانی

سعید خاقانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا زمانی

زهرا زمانی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدحسن طالبیان

محمدحسن طالبیان 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین طوسی

حسین طوسی 

استادیار
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
پرستو عشرتی

پرستو عشرتی 

دانشیار
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
لیلا علی پور

لیلا علی پور 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

علیرضا عینی فر 

استاد
اتاق: 321
پست الکترونیکی: 
افرا غریب پور

افرا غریب پور 

استادیار
اتاق: 311
پست الکترونیکی: 
مریم غروی الخوانساری

مریم غروی الخوانساری 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سمیه فدائی نژاد بهرامجردی

سمیه فدائی نژاد بهرامجردی 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الهام فلاح

الهام فلاح 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا قیابکلو

زهرا قیابکلو 

دانشیار
اتاق: 302
پست الکترونیکی: 
محمدباقر کبیرصابر

محمدباقر کبیرصابر 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

رضا کسروی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود محمدحسین زاده گلابچی

محمود محمدحسین زاده گلابچی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیرسعیدمشهوربه محمد محمودی

امیرسعیدمشهوربه محمد محمودی 

دانشیار
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
سیداحسان مسعود

سیداحسان مسعود 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
قاسم مطلبی

قاسم مطلبی 

دانشیار
اتاق: 323
پست الکترونیکی: 
حامد مظاهریان

حامد مظاهریان 

دانشیار
اتاق: 307
پست الکترونیکی: 
سیدامیر منصوری

سیدامیر منصوری 

دانشیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدامیر هاشمی زادگان منشادی

سیدامیر هاشمی زادگان منشادی 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سعید یوسفی

سعید یوسفی 

استادیار
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
نمایش 38 نتیجه
از 1